Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Magunkról

2018.04.24. 14:23

Városi Családsegítő és Gondozási Központ önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési intézmény, amelyet Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testülete a 223/1992. számú határozatával 1992. október 1-jei hatállyal hozott létre.

Működésben az 1993. évi III. törvény a szociális ellátásokról; a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a miniszter 1/2000. rendelete; az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről; a 49/2004. (V.21) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, illetve a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, valamint a többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról az irányadóak.

A Városi Családsegítő és Gondozási Központ tevékenységének célja, hogy az Önkormányzat törvényben meghatározott szociális, gyermekvédelmi feladatainak megvalósítása keretében a komplex ellátó rendszert kialakítsa annak érdekében, hogy a krízishelyzetbe jutott egyének és csoportok megfelelő ellátásban részesüljenek.

Feladata a szociális ágazatban, hogy segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában, ezen túlmenően ápolási, gondozási, terápiás tevékenységet végez.

Feladata a gyermekvédelmi ágazatban, hogy segítséget nyújtson a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, jelzőrendszert működtessen, valamint a bölcsődei ellátás keretében biztosítsa a gyermekek napközbeni ellátását életkoruknak megfelelő gondozását, nevelését, foglalkoztatását, étkeztetését.

Feladata az egészségügyi ellátásban, hogy a védőnői szolgálatot működtesse.